keshvari
03 آذر 1401 - 19:47

پارلمان اروپا کمک های مالی به مجارستان را قطع می کند

پارلمان اروپا در یک اقدام تازه، دسترسی مجارستان به کمک های مالی خود را قطع می کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، اتحادیه اروپا در یک موضع گیری تازه علیه مجارستان کمک های مالی به این کشور را قطع می کند. خبرگزاری مهرپارلمان اروپا امروز پنج شنبه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد کمک‌های مالی به مجارستان را متوقف کنند. همچنین بر مبنای قطعنامه تصویب شده از سوی پارلمان اروپا، دسترسی مجارستان به یارانه‌ها محدود خواهد شد. پارلمان اروپا هدف از تصویب چنین قطعنامه ای علیه مجارستان را اینگونه عنوان کرد که دولت مجارستان از حق رای خود برای اعمال فشار بر اتحادیه اروپا سوء استفاده کرده است. مجارستان از ابتدای جنگ اوکراین، با رویکرد تحریمی و جنگ طلبانه اروپا علیه روسیه مخالف بوده است و بارها مانع تصویب اقدامات ضد روسی شده است. مجارستان تا پیش از این بسته کمک ۱۸ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین را مسدود کرده بود. اوربان که ماه‌هاست به بروکسل به دلیل سیاست‌های تحریمی علیه روسیه حمله می‌کند، می‌گوید هزاران تحریم که بر مسکو اعمال شده ناموفق بوده است و تورم و کمبود انرژی ناشی از این اقدامات می‌تواند اروپا را به زانو درآورد. به نظر می رسد بحران اوکراین به تشدید اختلاف میان اعضای اتحادیه اروپا و روبروی هم قرار دادن آنها نقش به سزایی دارد. مجارستان تا پیش از این بسته کمک۱۸میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین را مسدود کرده بود.اوربانکه ماه‌هاست به بروکسل به دلیل سیاست‌های تحریمی علیه روسیه حمله می‌کند، می‌گوید هزاران تحریم که بر مسکو اعمال شده ناموفق بوده است و تورم و کمبود انرژیکه ماه‌هاست به بروکسل به دلیل سیاست‌های تحریمی علیه روسیه حمله می‌کند، می‌گوید هزاران تحریم که بر مسکو اعمال شده ناموفق بوده است و تورم و کمبود انرژیناشی از این اقدامات می‌تواند اروپا را به زانو درآورد. به نظر می رسد بحران اوکراین به تشدید اختلاف میان اعضای اتحادیه اروپا و روبروی هم قرار دادن آنها نقش به سزایی دارد.ناشی ازاین اقدامات می‌تواند اروپا را به زانو درآورد. به نظر می رسد بحران اوکراین به تشدید اختلاف میان اعضای اتحادیه اروپا و روبروی هم قرار دادن آنها نقش به سزایی دارد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 878275